رگولاتوری

سرائیان خبر داد: کارکنان دیپلم و فوق‌دیپلم مخابرات با 30 سال سابقه خدمت از بازنشستگی تشویقی برخوردار می شوند

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از ادامه اجرای سیاست‌های بازنشستگی تشویقی در سال جاری خبر داد و  گفت: امسال کارکنان دیپلم و فوق‌دیپلم دارای 30 سال سابقه خدمت می‌توانند از بازنشستگی تشویقی استفاده کنند.
 
به گزارش ستاد خبری شرکت مخابرات ایران در بیست و سومین نمایشگاه الکامپ، سرائیان مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: مخابرات از سال 93 برنامه طرح‌های تشویقی بازنشستگی برای کارکنان را اجرا کرده و امسال نیز اجرای این سیاست‌‌ها ادامه می یابد.
 
وی گفت:‌ این برنامه در سال گذشته اجرا شد و امسال نیز کارکنان دیپلم و فوق‌دیپلم می‌توانند از بازنشستگی تشویقی استفاده کنند.
 
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران توضیح داد: طبق قانون کارکنان دارای 30 سال سابقه خدمت می‌توانند بازنشسته شوند یا تا پایان 35 سال خدمت حضور داشته باشند که کارمند در این زمینه اختیار انتخاب دارد.

​​