رگولاتوری

قنبری: شرکت مخابرات ایران، یک سرمایه ملی است، باید همواره بر حفظ آن کوشا باشیم

رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: مخابرات، یک سرمایه ملی ست که با تلاش های گذشتگان برای ما باقی مانده، لذا باید با بکارگیری فنون و دانش بین المللی همواره بر ارتقاء و جایگاه آن برای مردم و آیندگان بکوشیم.
 
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، قنبری، رییس هیأت مدیره شرکت که در آیین اجرای تربیت 110 مدیر شایسته سخن می گفت، با بیان این مطلب افزود: همانطور که دانش گذشته برای انجام کارهای کنونی بکار نمی آید، ارایه خدمات  در زمان آینده نیز با دانش امروز میسر نیست. پس باید برای آمادگی خدمات آینده، دانش شرکت را در حد بین المللی بالا ببریم.
 
وی در ادامه افزود: یقیناً تا سال 2020 مخابرات در دنیا متحول خواهد شد، به دنبال آن، استفاده از نسل های جدید ارتباطی در ایران نیز باید توسعه پیدا کند.
 
قنبری، با بیان اینکه شالوده هر تحولی در سازمان، نیروی انسانی آن است، اظهار داشت: یکی از دغدغه های مهم هیأت مدیره شرکت، استفاده از نیروی انسانی کارآمد و متخصص است، از اینرو با تصمیماتی که در این حوزه صورت می گیرد، دنبال ارتقاء دانش و استفاده از کارکنان و مدیران شایسته با دانش روز، در پست های مختلف هستیم.
 
رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران، سرمایه گذاری روی نیروی انسانی را یک ضرورت دانست و گفت: بعد از ادغام شرکت های تابعه و یکپارچه سازی که انجام شد، سرمایه گذاری روی نیروی انسانی برای ارتقاء شایستگی در اولویت اصلی قرار گرفت.
 
وی با بیان اینکه استفاده از تجارب بین المللی برای مدیران در هر جایگاهی لازم است خاطرنشان کرد: در پروژه تربیت 110 مدیر شایسته ، استفاده از نیروی انسانی تمام استان ها تأکید شد تا به عنوان یک فرصت از تمام شاغلان سراسر کشور در آزمون استفاده شود.
 
قنبری در پایان سخنان خود از منتخبان این طرح خواست، یادگیری و بکارگیری دانش روز جهانی را در امور و انجام کارهای شرکت، سرلوحه کار خود قرار دهند و بر ارتقاء برند بزرگ شرکت مخابرات ایران بکوشند.

​​