بازار سرمایه

"های‌وب" در راه ورود به بورس

شرکت داده گستر عصر نوین با نماد “های‌وب” در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد.
 
به گزارش بورس اوراق بهادار تهران، باتوجه به موافقت هیئت پذیرش اوراق بهادار در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۸با پذیرش سهام شرکت داده گستر عصر نوین در بورس اوراق بهادار تهران و با عنایت به احراز موارد تعیین‌شده در مصوبه مزبور از سوی آن شرکت، از این تاریخ ۱۳۹۶/۵/۳۱، شرکت داده گستر عصر نوین به‌عنوان پانصد و پانزدهمین شرکت پذیرفته‌شده در بخش “پست و مخابرات”، گروه و طبقه “مخابرات” با کد صنعت “۶۴۲۰۰۲” و نماد “های وب، HiWEB” در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج‌شده است.
 
گفتنی است بورس اوراق بهادار تهران دارای دو بازار به نام‌های بازار اول و بازار دوم است و شرکت‌هایی که ازنظر میزان سرمایه وضعیت سودآوری و همچنین درصد سهام شناور آزاد یعنی “میزان سهام در اختیار مردم در وضعیت مناسب‌تری” قرار دارند در بازار اول بورس تهران و شرکت‌هایی که ازنظر این معیارها در شرایط پایین‌تری قرار دارند در بازار دوم بورس تهران پذیرش می‌شوند.
 
اگر شرکتی در بازار اول عملکرد خوبی نداشته باشد به بازار دوم منتقل خواهد شد و چنانچه شرکتی در بازار دوم با چنین شرایطی روبه‌رو باشد از بازار اخراج می‌شود.
درعین‌حال اگر شرکتی پس از پذیرش اولیه در بازار دوم شرایط خوبی داشته باشد به بازار اول منتقل می‌شود که به نظر می‌رسد “های وب” عزم دارد در چنین مسیری حرکت کند.

​​