تلفن همراه

اسنپ و تپسی زیر نظر تاکسی رانی نیایند، برخورد می کنیم

منبع: فناوران
محمد علیخانی با بیان اینکه هرنوع خدمات مسافربری با خودروهای سواری در تهران باید زیر نظر سازمان تاکسیرانی باشد گفت:
 
اگر اعتقاد داریم باید بر سرویس های مدارس نظارت کرد، می دانیم که این مهم محقق نمی شود مگر اینکه سرویس مدارس تحت پوشش سازمان تاکسیرانی باشد تا امکان نظارت وجود داشته باشد، براین اساس هرگونه خدمات مسافربری باید با نظارت تاکسیرانی صورت گیرد.
 
تاکسی های برخط یا اینترنتی ابداع بسیار خوبی است که مخالف آن نیستیم، اما باید ضمن ساماندهی تحت نظارت نیز قرار گیرند. یکی از مواردی که ضروری  است به آن رسیدگی شود، بررسی صلاحیت رانندگان است چراکه احتمال هرگونه تخلف یا مشکل وجود دارد و باید قبل از وقوع، بر آن نظارت شود.
 
معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری نیز به دنبال ساماندهی تاکسی های اینترنتی است.
 
درصورت عدم موافقت این شرکت ها مدیریت شهری ابزارهایی دارد و می تواند با این شرکت ها برخورد کند. اگر هر شرکتی بخواهد خارج از نظارت شهرداری فعالیت کند در این صورت نباید انتظار داشت مدیریت شهری معنی پیدا کند.

​​