تلفن همراه

منبع اگاه در مركز ملی فضای مجازی: تكذیب تعیین تکلیف تلگرام در جلسه امروز عالی مجازی/ این خبر از اساس كذب است!

منبع: انتخاب
‎به دنبال انتشار برخی اخبار در مورد تعیین تکلیف تلگرام در جلسه امشب شورای عالی فضای مجازی، یک منبع اگاه در مرکز ملی فضای مجازی، این خبر را از اساس تکذیب کرد. 
 
‎این منبع اگاه گفت: اساسا جلسه ای در طول امروز توسط شورای عالی فضای مجازی تشکیل نشده است؛ لذا خبر مذكور تكذیب میشود.

​​