باندپهن

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران خبر داد: تمرکز بر بسته های مخابراتی بجای تغییر نرخ مکالمه/ افزایش درآمد مخابرات با تغییر روش ارایه خدمت

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه با تغییر شیوه خدمات امیدواریم گشایشی در درآمدهای مخابرات ایجاد شود از تهیه پیشنهاد چند بسته خدمات مخابراتی به جای تمرکز بر تغییر نرخ مکالمه خبر داد
 
به گزارش ستاد خبری گروه شرکت مخابرات ایران در نمایشگاه تلکام برات قنبری از تهیه چند پیشنهاد درباره بسته های خدماتی مخابراتی با هدف افزایش درآمد شرکت مخابرات خبر داد.
 
رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران اظهار داشت: یکی از راه های افزایش درآمد شرکت مخابرات ایران تغییر شیوه ارایه خدمات است که امیدواریم با ایجاد تغییر در ارایه خدمات گشایشی در درآمدهای شرکت حاصل کنیم.
 
وی گفت: بسته خدماتی شرکت مخابرات شامل اینترنت، تلفن ثابت، خدمات ارزش افزوده و تلویزیون اینترنتی است.
 
وی تاکید کرد: در این مرحله مخابرات بجای تمرکز بر نرخ مکالمه تلفن ثابت بر بسته خدماتی متمرکز شده است.
 
قنبری خاطر نشان کرد: بسته های مخابراتی باید برای تصویب به کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات ارسال شود.

​​