رگولاتوری

رئیس رگولاتوری: اجرای مصوبه 163 در راستای توانمند سازی بخش داخلی حوزه ارتباطات است

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به مصوبه 163 کمیسیون تنظیم مقررات ، این مصوبه را در راستای حمایت از توانمندی های داخلی حوزه ارتباطات بیان کرد.
 
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حسین فلاح جوشقانی رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نشست تخصصی نظام نامه پیوست فناوری در نمایشگاه تلکام 2017 تهران، با اشاره به ظرفیت های موجود در این سازمان برای تقویت توانمندی های داخلی، گفت: با توجه به اینکه بیش از 95 درصد ظرفیت فعال حوزه ارتباطات در بخش خصوصی است،  از سال های گذشته با همکاری سندیکای صنعت مخابرات کشور برای توانمندسازی بخش داخلی در این حوزه جلساتی را برگزار کردیم و این موضوع بررسی شد. 
 
وی تصریح کرد: در نتیجه قبل از تصویب نظام نامه پیوست فناوری، کمیسیون تنظیم مقررات مصوبه شماره 163 خود را بر اساس استفاده از ظرفیت های داخلی تصویب و ابلاغ کرد.
 
فلاح جوشقانی افزود: براساس این مصوبه ارزیابی و تشخیص تولید داخل تجهیزات به طور کامل در قالب کمیسیونی به تشکل های صنفی این حوزه سپرده شده است که تاکنون بعد از برگزاری 33 جلسه بیش از 40 شرکت داخلی به اپراتورها برای خرید تجهیزات معرفی شدند و بیش از 300 محصول داخلی نیز ارزیابی و معرفی شد.
 
وی بیشترین مصرف کننده تجهیزات مخابراتی را 3 اپراتور تلفن همراه و شرکت مخابرات ایران عنوان کرد و اظهار داشت: مصوبه 163 کمیسیون تنظیم مقررات در اصلاح پروانه شرکت های ایرانسل و مخابرات به عنوان یک بند از این پروانه قید شده است و این شرکت ها ملزم به اجرای آن هستند.
 
معاون وزیر ارتباطات، تاکید کرد: به دلیل اینکه موارد قید شده در پروانه اپراتورها ماهیت توافقی دارد، اپراتورها ملزم به اجرای بندهای قید شده در پروانه هستند.
 
وی با بیان اینکه پیوست فناوری به دارنده پروانه های سازمان تنظیم مقررات ابلاغ شده است، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این پیوست فناوری برای اپراتورها و فعالین بخش خصوصی الزام آور نیست، باید برای اجرای آن در این بخش مشوق هایی در نظر گرفته شود.

​​