باندپهن ثابت

مخابرات: خانه وزیر ارتباطات را با شبکه فیبرنوری متصل کردیم

 
تاکنون 14 هزار سرویس تانوما در تهران مورد بهره برداری قرار گرفته است که یکی از نقاطی که به فیبر نوری متصل شده، منزل وزیر ارتباطات است.
 
مدیر مخابرات منطقه تهران در این باره گفت: همان طور که آقای وزیر در مراسم گشایش نمایشگاه تهران اعلام کرد، تاکنون 14 هزار سرویس تانوما واگذار شده است که اتفاقا یکی از همین سرویس گیرندگان هم آقای وزیر بوده اند.
 
غلامرضا عرب هاشمی افزود: سرویس تانوما بسته به مهیا بودن زیرساخت های فیزیکی یک تا 15 روز برای راه اندازی زمان نیاز دارد.
 
عرب هاشمی با باین اینکه سرویس های ویژه تانوما، VDSL، ADSL، SIP PHON و تلفن ثابت در تهران به روز واگذار می شوند، گفت: در طرح مهرگان که از ابتدای مهر تا پایان سال جاری اجرا می شود، ارایه به روز 4 سرویس انجام می شود.
 
عرب هاشمی گفت: در برخی مناطق تهران که زیرساخت ها آماده است، سرویس تانوما حتی در کمتر از یک روز ارایه می شود؛ اما در برخی مناطق که نیاز به ایجاد زیرساخت و حفاری دارد، راه اندازی سرویس تانوما 10 تا 15 روز زمان می برد.

​​