بازار سرمایه

نماد آسیاتک با تعهد عرضه ٢٠٪‏ سهام، در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس درج شد

به گزارش روابط عمومی بورس تهران، با توجه به موافقت هیئت پذیرش اوراق بهادار در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۹ با پذیرش سهام شرکت انتقال داده‌های آسیاتک در بورس اوراق بهادار تهران و با عنایت به احراز موارد تعیین‌شده در مصوبه مزبور از سوی آن شرکت، از این تاریخ ۱۳۹۶/۷/۲۴، شرکت انتقال داده‌های آسیاتک به‌عنوان پانصد و هجدهمین شرکت پذیرفته‌شده در بخش «پست و مخابرات»، گروه و طبقه «مخابرات» » در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج‌شده است.
 
شایان ذکر است طبق تعهد سهامداران عمده شرکت انتقال داده‌های آسیاتک دارنده پروانه FCP مقرر است تا حداقل ۲۰٪‌ از سهام آسیاتک در بورس عرضه شود، که ١٠٪‌ آن در روز عرضه و مابقی به صلاحدید سازمان بورس یک سال پس‌ازآن خواهد بود.

​​