فناوری اطلاعات

گزارش مطالعه تطبیقی مراکز داده و میزبانی سایت‌ها منتشر شد

سازمان فناوری اطلاعات ایران، گزارش وضعیت کیفیت و هزینه ارایه خدمات ابری مرکز داده در کشور و مقایسه آن با برخی از سرویس‌دهنده‌های سایر کشورها را منتشر کرد.
یکی از مهمترین اقدامات دولت تدبیر وامید توسعه زیرساخت های ارتباطی وشبکه دسترسی کشور در چارچوب الزامات مصوب شورای عالی فضای مجازی در توسعه شبکه ملی اطلاعات بود.
بدین منظور  با اجرای فازهای اول، دوم و سوم، شبکه ملی اطلاعات گام‌های اساسی در  توسعه زیرساخت‌های فناوری ارتباطی برداشته شد و کشور از منظر زیرساخت‌های دسترسی آماده تحول در عرضه خدمات و محتوا شد.
اما توسعه همه جانبه شبکه ملی اطلاعات علاوه بر زیرساخت های ارتباطی نیازمند توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی و  پلتفرم‌های نرم افزاری پیشرفته در ارائه خدمات ابری است تا بتوان  هم‌راستا با توسعه زیرساخت‌های ارتباطی  زیست بوم تولید وارائه محتوای وخدمات الکترونیکی بومی وداخلی را نیز  اجرایی کرد.
بحث مراکز داده یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های اطلاعاتی مورد نیاز در زیست بوم  تولید وارائه خدمات ومحتوای الکترونیکی است.  بسیاری از سرویس‌های مبتنی بر محتوا  تنها درصورتی امکان عرضه می یابند که سرمایه‌گذاری مناسب  و تأمین زیرساخت‌های کیفی و ارائه خدمات ایمن مراکز داده  توسعه پیدا ‌کند.
به همین منظور  سازمان فناوری اطلاعات ایران بر آن شده است تا وضعیت کیفیت و هزینه ارائه خدمات ابری  مرکز داده  در کشور و مقایسه آن  با برخی از سرویس‌دهنده‌های سایر کشورها  و دلایل عدم  توفیق در جذب مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در این حوزه را موردبررسی قرار دهد.
در این گزارش  که با همکاری متخصصین و سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به حوزه مرکز داده تدوین‌شده ، سعی شده است با نگاه منصفانه‌ای موضوع توسعه مراکز داده و خدمات ابری نقد شود.
امیدواریم با ارائه این گزارش و کسب نظر از متخصصین این حوزه که می‌تواند در جهت واشکافی موضوع و تکمیل گزارش باشد بتوان با مشارکت جمعی موانع تحقق این رکن اساسی وتکمیل زیست بوم شبکه ملی اطلاعات از پیش روی فعالین حوزه فناوری اطلاعات کشور برداشته شود.
به همین منظور رایانه نامه EGOV@ITO.GOV.IR برای اخذ نظر و ایجاد تعامل با صاحب‌نظران و مخاطبین این حوزه  برای تکمیل این گزارش اختصاص داده شده و از کلیه صاحب‌نظران تقاضا می شود که در تکمیل و نقد این گزارش این مجموعه را یاری کنند.
 
 

​​