بازار سرمایه

راه اندازی صندوق های خطرپذیر در وزارت بهداشت و ارتباطات

 
رئیس صندوق نواوری و شکوفایی گفت: وزارت خانه های بهداشت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان مدیریت فرهنگی و امور مناطق آزاد در حال راه اندازی صندوق های خطرپذیر هستند.
 
دکتر بهزاد سلطانی در گفتگو با مهر با بیان اینکه به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی کشور راهی به جز حرکت به سوی اقتصاد دانش بنیان ندارد، اظهار کرد:  خوشبختانه برای تحقق اقتصاد دانش بنیان سرمایه علمی کافی که همان دانش آموختگان دانشگاه ها هستند وجود دارد ولی متاسفانه سرمایه کافی در بخش خصوصی برای رشد اقتصاد دانش بنیان وجود ندارد.
 
وی با بیان اینکه هر چند ایفای نقش صندوق نوآوری و شکوفایی در حمایت از شرکت های دانش بنیان تاکنون اثرات گسترده ای بر جای گذاشته است، افزود: در صندوق نوآوری و شکوفایی راه اندازی صندوق های خطر پذیر مطرح شد تا به واسطه آن روی طرح های فناورانه با ریسک بالا سرمایه گذاری شود.
 
سلطانی با بیان اینکه ارزش افزوده این نوع پروژه ها در صورت موفقیت بسیار زیاد است، عنوان کرد: در حال حاضر وزارت خانه های بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان مدیریت فرهنگی، امور مناطق آزاد در حال راه اندازی صندوق های خطرپذیر با مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی هستند.
 
به گفته وی، سهم هر وزارتخانه در صندوق خطرپذیر می تواند بیشتر از مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی باشد و صندوق آمادگی دارد حتی به صورت مساوی نیز به هر میزان که وزارتخانه ها سرمایه گذاری خطرپذیر انجام دهند با آنها مشارکت کند.
 
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی اظهار کرد: پیش از اینها اعلام کرده بودیم که همه وزارتخانه ها نسبت به ایجاد صندوق خطرپذیر با مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی اقدام کنند.

​​