رگولاتوری

نسترن محسنی سرپرست معاونت صدور پروانه رگولاتوری شد

 

سرپرست معاونت بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری منصوب شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در حکمی مهندس نسترن محسنی را به عنوان سرپرست معاونت بررسی‌های فنی و صدور پروانه این سازمان منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با حکم حسین فلاح جوشقانی، نسترن محسنی با حفظ سمت مدیرکلی دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی جایگزین صادق عباسی شاهکوه معاون پیشین بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری شد.

نسترن محسنی که فارغ التحصیل سال 1377 مهندسی برق از دانشگاه آزاد واحد مرکز تهران است، مدیرکلی دفتر بررسی های فنی و اقتصادی از سال 95 تا کنون، معاونت دفتر بررسی های فنی و اقتصادی از سال 92 تا 95، معاونت اداره کل صدور پروانه سرویس های ارتباطی از سال 92 تا 95، ریاست اداره سرویس های ماهواره ای رگولاتوری از سال 88 تا 92، کارشناس ارشد بی سیم رگولاتوری از سال 85 تا 88، کارشناس بیسیم در اداره کل ارتباطات رادیویی وزارت پست و تلگراف و تلفن از سال 82 تا 85، کارشناس اداره کل امور نیروی انسانی و ارزشیابی شرکت پست از سال 80 تا 81 و کارشناس سرویس متحرک زمینی اداره کل ارتباطات رادیویی وزارت پست و تلگراف و تلفن از سال 78 تا 80 را در کارنامه خود دارد.


​​