اینترنت و شبکه

اسماعیلی مدیر كل معماری سازمانی و مدیریت سامانه های اطلاعاتی زیرساخت شد

 
طی حكمی از سوی صادق عباسی شاهكوه مدیرعامل شركت ارتباطات زیرساخت مهندس علیرضا  اسماعیلی به عنوان مدیر كل معماری سازمانی و مدیریت سامانه های اطلاعاتی منصوب شد.
 
اسماعیلی كه دارای مدرك كارشناسی ارشدمهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف است پیش از این به مدت پنج سال معاون اداره كل ارتباطات  فناوری اطلاعات استان خراسان رضوی بوده است .
 
كارشناس ارشد صدور طرح  های مداری و انتقال و سوییچ شركت مخابرات ،كارشناس ارشد شركت ارتباطات دیتا، مدیر گروه ،معاون وسرپرست   دفتر توسعه فناوری اطلاعات  و معاون دفتر نظارت ارزیابی برنامه ها و امور مجامع در  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از دیگر مسئولیت های وی بوده است .

​​