باندپهن ثابت

مخابرات: شبکه دسترسی را بین بازیگران حوزه اینترنت به اشتراک می‌گذاریم

معاون مشتریان شرکت مخابرات ایران با اعلام اجرایی شدن مصوبه عمده‌فروشی بیت‌استریم توسط مخابرات گفت: با این اقدام بخش‌هایی از شبکه دسترسی بین بازیگران حوزه اینترنت به اشتراک گذاشته می‌شود.
 
داود زارعیان معاون مشتریان شرکت مخابرات ایران درباره جزئیات خبر وعده مدیرعامل مخابرات برای رفع انحصار ارائه اینترنت روی خطوط PCM و ONU (فیبر نوری) اظهار داشت: این اقدام در راستای اجرای مصوبه ۲۶۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره خدمات عمده‌فروشی بیت استریم انجام شده است.
 
وی توضیح داد: مقررات خدمت عمده‌فروشی بیت‌استریم با هدف رقابتی شدن بیشتر بازار، تسهیل ارائه خدمات در حوزه ارتباطات ثابت سیمی و کابلی و استفاده حداکثری از منابع توسط دارندگان پروانه شبکه تصویب شده تا به این وسیله بخش‌هایی در شبکه دسترسی بین بازیگران حوزه به اشتراک گذاشته شود.
 
معاون مشتریان شرکت مخابرات ایران افزود: مقررات این همکاری طبق جزئیات این مصوبه و براساس مقررات بیت‌استریم اجرایی می‌شود که سهم ارائه‌کننده خدمت بیت‌استریم و دریافت‌کننده این خدمت در این همکاری مشخص شده است.
 
به گزارش فارس وزیر ارتباطات اخیراً با اعلام خبر رفع انحصار ارائه اینترنت به مشترکان خطوط OCM و ONU گفته بود این اقدام مخابرات در راستای اجرای بخشی از مصوبه ۲۵۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

​​