فناوری اطلاعات

برگزاری الکترونیکی پنجمین دوره انتخابات نصر تهران قطعی است

منبع: ITmen
پنجمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران برای نخستین بار به صورت الکترونیکی برگزار می شود.
 
بهناز آریا، رئییس ستاد اجرایی پنجمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان گفت: هدف از برگزاری الکترونیکی انتخابات هیات مدیره سازمان در پنجمین دوره آن، قطعا همچون دوره های پیشین بر شفافیت محض استوار است.
آریا با بیان اینکه برگزاری الکترونیکی انتخابات نیازمند همراهی صنف است، ادامه داد: آینده برگزاری انتخابات در سراسر جهان  همچون سایر فرایندها به سمت الکترونیکی شدن پیش رفته است. بنابراین نیاز است تلاش کنیم تا انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه ای هم در این مسیر حرکت کند  که بدون شک انجام آن، همراهی کل صنف را می طلبد.
او در این رابطه گفت: نگاهی که تاکنون به برگزاری الکترونیکی انتخابات در کشورمان وجود داشته  نگاهی منتقدانه بوده، اما سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان خانه صنفی پیشرو در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تلاش می کند تا بتواند برای اولین بار یک انتخابات کاملا شفاف را مبتنی بر اصول دموکراسی  و با ابزارهای فناوری برگزار کند.
رییس ستاد اجرایی پنجمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران ادامه داد: برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی دستاوردها و چالش های خودش را دارد اما مکانیزم های امنیتی لازم برای سنجش صحت و سقم نتایج انتخابات الکترونیکی سازمان پیش بینی شده است و جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.
آریا درباره برگزاری این دوره انتخابات سازمان گفت: برگزاری الکترونیکی انتخابات سازمان در پنجمین دوره تنها یک آغاز است تا در رویدادهای انتخابی بعدی سازمان نظام صنفی رایانه ای به بستر و بلوغ مناسب برسیم.
پنجمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران امسال در شاخه های شرکت ها، فروشگاه ها، مشاوران و همچنین بازرس، روز پنجشنبه 23آذرماه جاری در تالار دریای نور هتل پارسیان استقلال تهران و به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد. 

​​