تلفن همراه

اینستاگرام اپلیکیشن مستقل می سازد

اپلیکیشن اینستاگرام مشغول آزمایش یک اپلیکیشن جداگانه برای «دایرکت مسیج» است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، اینستاگرام مشغول آزمایش  یک اپلیکیشن جداگانه برای  Direct Message به نام Direct است. در حال حاضر این  اپلیکیشن در شیلی، اروگوئه، ترکیه، ایتالیا و پرتغال است. به هرحال  این اپلیکیشن سال آتی و پس از شناسایی مشکلات و بررسی بازخورد کاربران به طور جهانی عرضه می شود.
 
به اعتقاد کارشناسان این اقدام اینستاگرام برای مقابله با اسنپ چت است.
 

​​