رگولاتوری

در لایحه بودجه 97؛ سهم رگولاتوری 5 میلیارد تومان کاهش یافت

لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور در حالی اعلام شد که سهم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از آن با کاهشی ۵ میلیارد تومانی رو به رو بوده است.
 
به گزارش ایسنا، کل بودجه مصوب در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ برای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۹۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۶ کاهشی ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی داشته است. البته در مجموع بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۵ افزایشی ۴۴ میلیارد تومانی داشته است.
 
همچنین رقم تعیین شده برای دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبلغ ۱۹۵ میلیون تومان است که نسبت به سال ۱۳۹۶ افزایشی ۶ میلیون تومانی داشته است در حالی که نسبت به سال ۱۳۹۵ افزایشی دوبرابری داشته است.
 
گفتنی است رقم عملکردی بودجه برای این دستگاه و سایر دستگاه های زیر نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هنوز اعلام نشده است.

​​