بازار سرمایه

مخابرات بعنوان چهارمین شرکت بزرگ بورس مجوز افزایش 10 درصدی سرمایه گرفت

شرکت مخابرات که چهارمین شرکت بزرگ بورس بشمار می رود مجوز افزایش سرمایه را از سازمان بورس گرفت تا روانه مجمع فوق العاده شود.
 
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،شرکت مخابرات که با سرمایه اسمی 6 هزار میلیارد تومانی چهارمین شرکت بزرگ بورس محسوب می شود، مجوز افزایش سرمایه 10 درصدی را از سازمان بورس اخذ کرد تا 600 میلیارد تومان به سرمایه فعلی بیفزاید.
 
تامین مالی "اخابر" از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و با هدف اجرای طرح های توسعه و بهسازی و افزایش ظرفیت کسب و کار انجام می شود.
 
بنابراین گزارش، شرکت توسعه اعتماد مبین با 42.5 درصد و دولت با 19.7 درصد سهم در ترکیب سهامداری این شرکت بورسی حضور دارند.

​​