بازار سرمایه

بودجه ۹۷: کمک به سرمایه گذاری‌های خطر پذیر، ایجاد اپراتورهای خدمات الکترونیکی تا سقف یک‌هزار و چهارصدمیلیارد ریال توسط وزارت ارتباطات

طبق لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ بخشی از منابع داخلی وزارت ارتباطات برای کمک به سرمایه گذاری‌های خطر پذیر، ایجاد اپراتورهای خدمات الکترونیکی وتوسعه اشتغال آفرینی اختصاص یافته است.
 
به گزارش ایلنا، طبق بند "ب" تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ ، به شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک‌هزار و چهارصدمیلیارد ( ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد کارور (اپراتور)های ارائه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخش‌ها، حمایت از طرح(پروژه)های توسعه‌ اشتغال‌آفرینی و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده براساس آیین‌نامهای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران میرسد، اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.

​​