بازار سرمایه

آگهی عرضه بلوکی سهام های وب با قیمت پایه هر سهم 1000 تومان!

منبع: بورس24

سیدایمان میری، مدیرعامل شرکت های وب با ارسال نامه ای به مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک ملی ایران اعلام کرد قصد دارد بخشی از سهام تحت تملک خود از این شرکت را به قیمت پایه یک هزار تومان به صورت بلوکی واگذار کند.

شرح نامه و شرایط این واگذاری در عکس ذیل منتشر شده است: 

Miri.jpg


​​