فناوری اطلاعات

سامانه الکترونیکی تایید نامزدهای انتخابات سازمان راه اندازی شد

اعضای سازمان ( مدیران عامل شرکت های عضو سازمان) می توانند با مراجعه به سامانه enama.ir نامزدهای حضور در انتخابات هیات مدیره و بازرس سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران را تایید کنند.
 
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، پیروی درخواست مکرر نامزدهای پنجمین دوره انتخابات این سازمان مبنی بر فرایند زمان بر اخذ امضاهای برگه حسن شهرت از سوی اعضای صنف، سامانه enama.ir برای ثبت الکترونیکی تایید این کاندیداها از سوی اعضای صنف راه اندازی شد.
 مدیران عامل شرکت های عضو سازمان برای تایید حسن شهرت نامزدهای پنجمین دوره انتخابات هیات مدیره و بازرس این سازمان می توانند با مراجعه به سامانه enama.irو پس از وارد کردن کد ملی خود، لیست اسامی کاندیداهای موردنظر خود را تایید کنند و در نهایت کلید ثبت را بزنند.
انتخاب و تایید این نامزدها به منزله از سوی اعضای سازمان به منزله امضای برگه حسن شهرت این کاندیداها خواهد بود.
سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران بدین وسیله از شرکت گسترش طراحان نقش الماس(آی نوتی) برای راه اندازی این سامانه تشکر می کند.
پنجمین دوره انتخابات هیات مدیره و بازرس سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران روز پنج شنبه 7 دی ماه در هتل پارسیان استقلال تهران برگزار می شود.
 

​​