اینترنت و شبکه

با حکم جواد جهرمی و بعنوان معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری الاعات ایران

رسول سرائیان جایگزین نصرالله جهانگرد شد

با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهندس رسول سرائیان -مدیرعامل شرکت مخابرات ایران- بعنوان معاون جدید وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات جایگزین نصرالله جهانگرد شد.

رسول سراییان که تا پیش از این سکان مدیرعاملی شرکت مخابرات ایران را به دست گرفته بود ؛ پیش از آن مسوولیت هایی چون عضویت در هییت مدیره مخابرات، رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات استان خراسان ، رییس هیئت مدیره شرکت مبین نت ، عضو هیات مدیره و معاون توسعه مهندسی شرکت مخابرات ایران و عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار (همراه اول) و مدیرعاملی شرکت ارتباطات سیار ایران را برعهده داشته است.

نصرالله جهانگرد پیش از انتصاب بعنوان معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات، مشاور و نماینده ویژه رئیس جمهور در فناوری اطلاعات و ارتباطات در دولت اصلاحات بود. وی همچنین مسؤل تدوین برنامه توسعهٔ کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران (تکفا)، مدیر هماهنگی ملی ایران در برنامهٔ اجلاس جهانی سران جامعهٔ اطلاعاتی، عضو کمیتهٔ ملی فناوری اطلاعات یونسکو، سرپرست (خرداد تا شهریور ۱۳۷۹) و معاون برنامه‌ریزی و توسعه (۱۳۷۶ تا ۱۳۸۲) وزارت پست و تلگراف و تلفن (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعلی)، عضو شورای برنامه‌ریزی برنامهٔ چهارم توسعه کشور و عضو کمیتهٔ فرابخشی علوم و فناوری اطلاعات در تدوین برنامهٔ سوم توسعه بوده است.
 
 

​​