بازار سرمایه

وعده ایجاد بازاری ۱۰۰ هزار میلیاردی تا سال ۱۴۰۰

منبع: ایسنا

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با تشریح اهداف این سازمان برای چهار سال آینده از ایجاد بازاری ۱۰۰ هزار میلیاردی تا سال ۱۴۰۰ خبر داد.

رسول سراییان - رئیس سازمان فناوری اطلاعات - در همایش سراسری مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که با تشریح اهداف این سازمان اعلام کرد: مهمترین ماموریت حوزه فناوری اطلاعات دستیابی به بازاری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی تا پایان سال ۱۴۰۰ است که از این رقم ۶۰ درصد مربوط به حوزه CT و مابقی مربوط به بخش IT خواهد بود.

سراییان با اشاره به اقدامات لازم برای رسیدن به این هدف اظهار کرد: برای رسیدن به هدف تعیین شده بازار ۱۰۰ هزار میلیاردی ICT باید در پهنه استانی یک سند برای تبیین و تدوین پتانسیل هر استان وجود داشته باشد.

وی با اشاره به نقش بخش‌های خصوصی و دولتی برای رسیدن به اهداف تعیین شده سازمان فناوری اطلاعات بیان کرد: اینکه بخش‌های خصوصی و دولتی چه اقداماتی باید انجام دهند، نیازمند اقداماتی است که باید عملیاتی شود. امروز خدمات دولت الکترونیکی و توانمندسازی آن بسیار مورد توجه است.


​​