فناوری

آواتار شخصیتان را در ده دقیقه بسازید

منبع: مهر

تا به امروز طراحی آواتار کامل انیمیشن هر فرد برای استفاده در رایانه ها چند روز به طول می انجامید، اما با استفاده از یک سیستم جدید این زمان به ده دقیقه کاهش یافته است.

دانشگاه بیله فیلد آلمان موفق به طراحی سیستم تازه ای شده که در زمانی بسیار کوتاه آواتار شخصی هر فرد را طراحی کرده و تحویل می دهد.

هدف اصلی از ابداع این فناوری، استفاده از آن در سیستم های هدایت و مربی گری در حوزه بدن سازی و تناسب اندام است. طراحی آواتار انیمشین و مجازی سه بعدی هر فرد دریافت بازخوردهای آنی در مورد تاثیر انجام تمرینات مختلف ورزشی بر بدن افراد را تسهیل می کند.

سیستم یادشده در ابتدا با عکاسی از تمامی ابعاد بدن با استفاده از ۴۰ دوربین دی اس ال آر تصویری کامل از هر فرد به دست می آورد. سپس با ترکیب این عکس ها یک نمای کامل سه بعدی از بدن شخص ساخته شده و در اختیار وی قرار می گیرد.

آواتارهای سه بعدی ایجاد شده دارای جزئیات کافی از تحرکات و شکل بدن افراد هستند و تا به حال آواتار بیش از صد نفر به همین روش با موفقیت تهیه شده است.


​​