رگولاتوری

بررسی توانایی و ظرفیت سنجی داخلی در فضای مجازی توسط دانشگاهیان

منبع: مرکز ملی فضای مجازی

سلسله ‌نشست‌های هم‌اندیشی با صاحب‌نظران دانشگاهی و حوزوی، به منظور هم‌فکری، هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت ها و توانایی های آنان برای حل و رفع چالش‌های کلان سیاست‌گذاری فضای مجازی کشور، با موضوع دولت الکترونیک، زنجیره بلوکی و دولت به مثابه پلتفُرم اطلاعات توسط پژوهشگاه مرکز ملی فضای مجازی برگزار گردید.

دومین نشست از سلسله نشست های هم‌اندیشی با صاحب‌نظران دانشگاهی و حوزوی با موضوع دولت الکترونیک، زنجیره بلوکی و دولت به مثابه پلتفُرم اطلاعات با هدف هم فکری هم افزایی ، با حضور کارشناسان و نخبگان فضای مجازی و فعالان این حوزه در محل سالن کنفرانس پژوهشگاه برگزار گردید .

در این نشست کیومرث اشتریان، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (دانشیار سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران) سخنرانی کردند .


​​