آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

شرایط واگذاری امکانات ارتباطی مازاد دستگاه‌ها به ارائه‌کنندگان خدمات ارتباطی

منبع: ترند

وفق بند ب ماده ۶۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، مبنی بر توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های ارتباطی کشور، دستگاه‌های اجرائی و نهادهای غیرنظامی که دارای شبکه ارتباطی مستقل می‌باشند برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت‌های داخلی دستگاه مربوط مجاز بوده و برای ارائه خدمات زیرساخت ارتباطی و مخابراتی بر بستر شبکه ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی وفق قوانین و مقررات مربوط ملزم به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و وفق مصوبات شورای عالی فضای مجازی می‌باشند.

بر این اساس و با توجه به ایجاد شبکه‌های ارتباطی مستقل توسط برخی از دستگاه‌های اجرایی و نهادهای غیرنظامی و امکان ارائه زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، جهت جلوگیری از هدر رفت منابع و سرمایه‌های کشور در ایجاد شبکه‌های موازی، امکان مدیریت واحد، متمرکز تخصصی و فنی در ایجاد، توسعه، نگهداری و ارائه خدمات بر بستر شبکه‌های ایجاد شده و همچنین در جهت هم‌افزایی هرچه بیشتر در ایجاد شبکه‌های زیرساختی، برابر نیاز کشور بازنگری و اصلاح مصوبه ۱-۲۲۶ در دستور کار سازمان و کمیسیون قرار گرفت.

پس از تهیه و بررسی پیشنهاد اصلاحی در جلسات کمیسیون تخصصی، این سازمان بر آن شد تا با اشتراک‌گذاری پیش‌نویس “شرایط و ضوابط ایجاد، توسعه و ارائه زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی مازاد از سوی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای غیرنظامی” و تصمیمات مقرر در کمیسیون تخصصی (ذیل کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات)، نقطه نظرات بخش، متخصصین و صاحب‌نظران این حوزه را دریافت نماید، تا با دریافت تمامی نظرات، امکان تصمیم‌سازی هرچه بهتر از این مسیر، میسر گردد.


​​