لبه تکنولوژی

فیس بوک درآمد کاربرانش را تخمین می زند

منبع: مهر

یک رسانه اجتماعی حق امتیاز اختراعی را ثبت کرده تا با پرسش سوالات مختلف درآمد کاربران خود را تخمین بزند.

فیس بوک حق امتیاز اختراع فناوری را ثبت کرده که به کمک آن می توان درآمد کاربران را تخمین زد.

این رسانه اجتماعی تصمیم دارد سیستمی برای جمع آوری اطلاعات شخصی کاربران مانند تحصیلات، مالکیت خانه و میزان مصرف اینترنت بسازد. هدف فیس بوک پیش بینی موقعیت اقتصادی اجتماعی کاربرانش است.

هرچند حق امتیاز این فناوری در ۲۰۱۶ میلادی ثبت شده اما روز پنج شنبه علنی شد.

جزئیات این اختراع نشان می دهد الگوریتمی مخصوص قابلیت های هدف گیری فیس بوک را ارتقا می دهد تا بتواند تبلیغات مرتبط تری برای هر کاربر به کار گیرد.

در این روند سوالاتی درباره سن،مکان زندگی فرد و سوالاتی مرتبط با گروه سنی کاربر از او پرسیده می شود. به عنوان مثال از افراد ۲۰ تا۳۰ ساله درباره تعداد دستگاه های متصل به اینترنت فرد سوال می شود. اما از افراد ۳۰ تا ۴۰ ساله درباره مالکیت خانه پرسیده می شود.

اطلاعات دیگر مانند تاریخچه سفرهای فرد، انواع دستگاه های الکترونیکی متصل به اینترنت و سطح تحصیلات فرد نیز پرسیده می شود.

در این حق امتیاز اشاره شده وضعیت و گروه اقتصادی اجتماعی فرد با درآمد وی ارتباط دارد.

این درحالی است که بیشتر اوقات سیستم های آنلاین اطلاعاتی از درآمد فرد ندارند. بنابراین فیس بوک به جای سوال مستقیم از اطلاعات شخصی دیگر استفاده می کند تا درآمد فرد را تخمین بزند.

جالب آنکه سیستم این رسانه اجتماعی فقط به اطلاعات انتقالی از پرسشنامه ها بسنده نکرده و فعالیت های کاربر در این رسانه را رصد می کند.


​​