فناوری

پروژه اعزام انسان به فضا در ایران تعطیل شد

منبع: مهر

دبیر ستاد توسعه فناوری هوایی و هوانوردی با بیان اینکه بودجه حوزه هوافضا نسبت به گذشته خوب است، گفت: به برخی سرفصل ها مانند اعزام انسان به فضا بودجه ای اختصاص نیافته است.

منوچهر منطقی در خصوص وضعیت بودجه هوافضا در سال ۹۷ گفت: بودجه ای که برای این حوزه پیش بینی شده است بودجه بدی نیست و از بودجه اختصاصی در سال های قبل بهتر است.
وی با بیان اینکه البته به همه سرفصل های حوزه هوافضا بودجه اختصاص نیافته، افزود: در بخش ماهواره ها بودجه در نظر گرفته شده ولی در بخش پرتاب انسان به فضا بودجه ای وجود ندارد.
به گفته دبیر ستاد توسعه فناوری هوایی و هوانوردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بودجه امسال نسبت به سال های گذشته خیلی بهتر است اما باید به این نکته توجه داشت که نباید وابسته به ضریب تحقق بودجه باشد چراکه روند فعالیت در این حوزه به نحوی است که اگر  مشکلات مالی مطرح شود باعث پراکندگی متخصصان خواهد شد.
وی گفت: این بودجه در همه سرفصل ها به صورت جامع دیده نشده که اعزام  انسان به فضا مشمول این سرفصل است.
دبیر ستاد توسعه فناوری هوایی و هوانوردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری عنوان کرد: بودجه ای که در حوزه هوافضا نوشته شده یک سند جامع است که در آن متخصصان هوافضا توافق دارند و قرار است پروژه ها را بر همین مبنا پیش ببرند.
رییس مرکز ملی فضایی همچنین با بیان تقسیم کار دقیق میان نهادهای مختلف در عرصه فضایی کشور گفت که سیاست گذاری ها، بر مبنای سند جامع هوافضاست که به عنوان یک قانونی بالادستی در اختیار سازمان های فضایی قرار دارد.
وی وظیفه پژوهشگاه فضایی را نیز مبنی بر ماهواره های مخابراتی و سنجشی برشمرد و افزود: مجموعه های سازمان فضایی نیز مدیریت اجرای پروژه های فضایی را عهده دار است و ضمنا دبیر شورای عالی فضایی است.
منطقی گفت: مرکز ملی فضایی نقشی هماهنگ کننده میان همه واحدهای موجود است ولی سیاست گذاری آن، بر مبنای سند جامع هوافضاست که بعد از اقدامات کارشناسیِ دو ساله در بهمن 91 مصوب شد و قانونی بالادستی در اختیار سازمان های فضایی است. 


​​