لبه تکنولوژی

کمیته فنی فناوری اطلاعات در سازمان نظام صنفی رایانه ای تشکیل شد

منبع: مهر

سازمان نظام صنفی رایانه ای با تایید سازمان ملی استاندارد، مسئولیت کمیته فنی فناوری اطلاعات این سازمان و تشکیل دبیرخانه این کمیته در ایران را برعهده گرفت.

ناصرعلی سعادت رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان رئیس کمیته فنی فناوری اطلاعات سازمان ملی استاندارد (JTC۱ ) با ترسیم برنامه های آینده این کمیته، از اعلام فراخوان برای عضوگیری و جلب مشارکت در پنج کمیته فرعی ذیل این کمیته خبر داد.

وی گفت: تاکنون دو دوره از این کمیته تشکیل‌شده ولی متاسفانه به دلیل عدم انجام تعهدات محول شده به آن، رتبه کمیته نزول کرد و پس از آن سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با ارائه یک طرح سه ساله موفق شد با تایید و کسب مجوز سازمان ملی استاندارد، دبیرخانه این کمیته در ایران را بر عهده گیرد.

رئیس کمیته فنی فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه این امتیاز معادل ISO/IEC JTC۱ در سطح بین‌المللی است، افزود: در مدت استقرار این کمیته در سازمان نظام صنفی رایانه ای تلاش براین است که بار دیگر رتبه ایران را ارتقا دهیم. درحال حاضر حق رای و امکان اظهارنظر و مشارکت در تدوین استانداردهای فنی فناوری اطلاعات در سطح بین‌المللی را داریم.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور موضوع رعایت استاندارد را نخستین شرط حضور در عرصه کسب و کار بین المللی و صادرات عنوان کرد و گفت: در این بخش که علاقه مند به صادرات در حوزه نرم افزار هستیم، باید در وهله نخست استانداردهای این حوزه را شناسایی و رعایت کنیم تا قادر به صادرات و تعاملات بین المللی باشیم.

درهمین حال علی آذر کار دبیر کمیته رسمی فنی فناوری اطلاعات نیز تدوین استانداردهای بین المللی در این بخش را در راستای مشارکت و ارتقا توان تخصصی در داخل کشور ضروری عنوان کرد و گفت: تلاش برای استانداردسازی و رعایت استانداردها ضمن توسعه بازار، کمک می کند کارشناسان ما پیش از ورود به بازار با مفاهیم تخصصی آشنا شوند و تعامل و هم کلام شدن متخصصان ایرانی با متخصصان خارجی به مرور موجب ارتقا سطح دانش تخصصی خواهد شد که در مجموع تبعات مثبتی برای اقتصاد کشور در پی دارد.

برمبنای اعلام سازمان نظام صنفی رایانه ای در کمیته امنیت اطلاعات در ذیل کمیته فنی فناوری اطلاعات، بالغ بر ۵۰ استاندارد تدوین شده که در همه صنایع و شاخه های مختلف مانند رمزنگاری، حریم خصوصی، بیومتریک و غیره، کاربرد دارد. استانداردهای حوزه امنیت اطلاعات معمولا در کشور انگستان تدوین می شود ولی بیشترین تعداد استاندارد اخذ شده در این حوزه با فاصله بسیار زیاد مربوط به کشور ژاپن است که نشان می دهد با ارزشترین دارایی کشور پیشرفته ای مانند ژاپن اطلاعات است که در حفظ امنیت آن تلاش می کند.

جزئیات فرخوان عضوگیری و جلب مشارکت در کمیته فنی فناوری اطلاعات در نشانی inso-ittc.ir قرار دارد.


​​