آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

جزییات لوایحی که فاوای کشور را متحول می‌کند+دانلود

منبع: فناوران

محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هفته گذشته در توییتر نوشت: ‏به منظور تدوین نظام حقوقی یکپارچه، همگون و هماهنگ با قوانین داخلی و مناسبات بین المللی و در یک کلام ترسیم نظام حقوقی سایبری جمهوری اسلامی ایران، در همایش دو روزه ای در دهه نخست اسفندماه با عنوان «جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات» از ۵ لایحه پیشنهادی رونمایی خواهد شد.


براساس این گزارش این 5 لایحه شامل حکمرانی الکترونیکی، تراکنش های الکترونیکی، شناسه های الکترونیکی، مسوولیت ارایه دهندگان خدمات فناوری اطلاعات و حمایت از داده ها و حفاظت از اطلاعات شخصی در فضای مجازی است و پس از دریافت نظرات کارشناسی و انجام اصلاحات لازم،  این موارد برای طی مراحل قانونی به دولت ارسال خواهد شد.
تصویب این لوایح می تواند گام بلندی در پرکردن خلاء قانونی موجود در فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور باشد و در مسیر فعلی حکمرانی الکترونیکی و فعالیت کسب و کارهای مجازی تحولات زیادی ایجاد کنند.

 

لایحه حکمرانی الکترونیکی
موضوع این قانون، آن دسته از امور سیاست گذاری، اجرا و دادرسی جمهوری اسلامی ایران است که بر پایه تعاریف، احکام و ضوابط برشمرده الکترونیکی می شوند.
براساس این لایحه امور سیاستگذاری الکترونیکی، همه فرایندها و اطلاعات تدوین تا وضع مصوبات را دربر می گیرد و شامل دفتر مقام معظم رهبری و نهادهای زیرمجموعه، مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران و دستگاه های دولتی، قوه قضاییه، نهادهای حاکمیتی، ارکان تصمیم گیر موسسات عمومی غیردولتی و موسسات عهده دار خدمات یا دارایی های عمومی می شود.
امور اجرایی الکترونیکی هم شامل همه فرایندها و اطلاعات راجع به اعتبارسنجی، اعتباربخشی، سلب یا حذف اعتبار و حمایت های قانونی از اموری مانند هویت ها، پدیده ها، فعالیت ها و رویدادها می شود. بند سوم این قانون هم شامل دادرسی الکترونیکی می شود.
ارتقای کارآیی و اثربخشی بخش های تصمیم گیری، اداری و دادرسی، افزایش شفافیت فرایندها و اطلاعات و دسترسی به آنها، ارتقای نظم، ایمنی و امنیت عمومی، افزایش مشارکت شهروندان، به ویژه در تصمیم گیری ها و سیاستگذاری های عمومی و افزایش سطح آگاهی و توانمندی شهروندان به عنوان اهداف این قانون نام برده شده است.

دانلود کلیات لایحه حکمرانی الکترونیکی

 

لایحه تراکنش های الکترونیکی
اهداف این قانون شامل اعتباربخشی قانونی به تراكنش های الكترونیكی مانند تراكنش های تجاری و كسب وكار الكترونیكی، خدمات عمومی و اداری الكترونیكی و تراكنش های شخصی، استنادپذیری تراكنش های الكترونیكی در دعاوی قضایی و غیرقضایی، فراهم سازی پیش نیازهای قانونی جایگزینی دیوان سالاری سنتی با خدمات دولت الكترونیكی، یكپارچه سازی و هماهنگ سازی رویه ها و فرایندهای اعتباربخشی، اطمینان پذیری و استنادپذیری تراكنش های الكترونیكی، هم سو با رویه ها و فرایندهای بین المللی حمایت از تراكنش های الكترونیكی در برابر اقدامات غیرمجاز و غیرقانونی است.
در این قانون تراكنش الكترونیكی، هرگونه فرایند خودكار یا نیمه خودكار به وسیله سامانه های الكترونیكی كه موجب پردازش داده های قابل استناد رایانه ای می شود، تعریف شده است.

دانلود کلیات تراکنش های الکترونیکی

 

لایحه شناسه های الکترونیکی
در لایحه شناسه های الکترونیکی اهدافی چون ارتقای نظم و امنیت عرصه ها و حوزه های سایبری و فیزیكی،  اطمینان بخشی و اعتباربخشی به تراكنش های الكترونیكی مشمول نظام حقوق داخلی با فراهم آوردن شناسه های مطمئن و معتبر الكترونیكی،  هماهنگی و هم افزایی متولیان و متصدیان شناسه های الكترونیكی، حكم فرمایی قواعد و ضوابط منطقی و اجراشدنی بر تراكنش ها و شناسه های الكترونیكی، فراهم آوردن نیازمندی های فنی ـ اجرایی قوانین و مقررات مبتنی بر شناسه های الكترونیكی، هم سویی با قواعد حقوقی و سازوكارهای فنی ـ كاربری بین المللی حاكم بر تراكنش ها و شناسه های الكترونیكی و رشد دانایی و توانمندی كنشگران درباره اطمینان پذیری، اعتبارپذیری و استنادپذیری تراكنش ها و شناسه های الكترونیكی در نظر گرفته شده است.
شناسه های الکترونیکی قابل اتصاف به انسان، شناسه های الکترونیکی قابل اتصاف به سایر جانداران و کالاها، شناسه های الکترونیکی قابل اتصاف به نقاط جغرافیایی و شناسه های الکترونیکی قابل اتصاف به موقعیت های سایبری در شمول این قانون قرار می گیرند.

دانلود کلیات لایحه شناسه های الکترونیکی

 

لایحه مسوولیت ارایه دهندگان خدمات فناوری اطلاعات
این قانون مجموعه اصول و قواعدی است كه نحوه ارایه و استفاده از خدمات اطلاع‎رسانی رایانه‎ای را مقرر می‎كند.
حقوق كاربران و مشتركان در برابر ارایه‎دهندگان خدمات تعریف شده است. كلیه ارایه‎دهندگان خدمات موظفند آنها را از امكانات فنی و خدماتی كه بر مبنای نرخ‎های مصوب ارایه می‎دهند آگاه كنند. همچنین باید زمینه‎های متعارف آگاهی كاربران و مشتركان خود را از حقوق و وظایفی كه به موجب این قانون برای آنها به وجود می‎آید، فراهم كنند. ارایه‎دهندگان خدمات از سوی دیگر موظفند حقوق مادی و معنوی اطلاعاتی را كه مشتركان و كاربران مطابق این قانون یا قرارداد جهت اطلاع‎رسانی روی شبكه قرار می‎دهند، رعایت كنند.
كاربران و مشتركانی كه از طریق شبكه‎های ارایه‎دهندگان خدمات، اطلاع‎رسانی رایانه‎ای می‎كنند هم موظفند بر مبنای قرارداد و حوزة مجاز خود به نحوی فعالیت كنند كه در فعالیت ارایه‎دهندگان خدمات خللی ایجاد نكنند. در غیر این صورت، به مجازات اخلال‎كنندگان در سیستم‎های رایانه‎ای مندرج در قانون مبارزه با جرایم رایانه‎ای محكوم خواهند شد. همچنین موظفند به ارایه‎دهندگان خدمات، اطلاعات شخصی صحیحی ارایه دهند و همواره برای آنها امكان برقراری ارتباط با خود را فراهم كنند. در غیر این صورت مسوول عواقب ناشی از آن خواهند بود.

دانلود کلیات لایحه مسوولیت ارایه دهندگان خدمات فناوری اطلاعات

 

لایحه حمایت داده ها و حریم خصوصی در فضای مجازی
این لایحه پیشتر نیز منتشر شده بود. در این قانون داده های شخصی و افراد مرتبط با این داده ها و حقوق هرکدام از آنها تعریف شده است.
براساس این قانون به منظور محافظت از حریم داده های شخصی و حمایت از حیثیت و کرامت هر  فرد، هر کس می تواند به داده های شخصی خود دسترسی داشته باشد و بر هر نوع پردازش این داده ها مطابق مقررات این قانون نظارت کند. 

دانلود کلیات لایحه حمایت داده ها و حریم خصوصی در فضای مجازی


​​