رگولاتوری

فراخوان پژوهشی شرکت زیرساخت برای تحریک بازارهای ICT

منبع: فناوران

شرکت ارتباطات زیرساخت فراخوان پژوهشی برای ارایه راهکارهایی برای تحریک بازارهای ICT داخلی و بین المللی منتشر کرد.

شرکت ارتباطات زیرساخت با اعلام نیاز پژوهشی خود در سامانه «عرضه و تقاضای پژوهش»، مدل توسعه و ارایه راهکارهایی را برای تحریک بازارهای ICT داخلی و بین المللی به پژوهشگران سپرد.
در بخشی از این فراخوان آمده است: بخش ICT یکی از بخش هایی است که اهداف بلندمدت و برنامه های مهمی برای توسعه آن ترسیم شده است و ظرفیت های مهمی نیز برای پذیرش سرمایه گذاری دارد که می توان به 5/2برابر شدن بازار ICT در قانون برنامه ششم در این خصوص پرداخت. بنابراین شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان بخش حاکمیتی در نظر دارد با شناسایی محرک های بازار داخلی و بین المللی و ارتقای پارامترهای کیفی و کمی و امنیت شبکه، فعالیت های خود را در حوزه ارایه سرویس های داخلی و بین المللی گسترش دهد.
سوالات اصلی پژوهش شامل این موارد است:
- عوامل توسعه كسب وكار و یافتن راهکارهای مناسب جهت حفظ و افزایش سهم بازار ICT داخلی چیست؟
- بازارهای بین المللی مناسب جهت ارایه سرویس های شركت كدام است؟
- سرویس های قابل ارایه به بخش های مختلف بازارهای هدف كدامند؟
- الزامات، نیازمندی ها و نحوه ورود به هریک از بخش های بازار هدف چیست؟
- عوامل تحریک كننده هركدام از بازارهای هدف كدامند و راهکار مناسب برای فعال کردن  آنها چیست؟
- راهکار اجرایی جهت ورود موفق و ارایه خدمات ICT در حوزه های داخلی و بین الملل چیست؟
تحقیقات و تجزیه تحلیل مشکلات و چالش های پیش روی شركت در خصوص موضوع پروژه، انجام مطالعات تطبیقی و تحقیقات بین المللی درباره موضوع پروژه و تجزیه و تحلیل نتایج آن و ارایه راهکارهای جدید جهت روش های نوین ارایه خدمات در حوزه های داخلی و بین الملل از خدمات مورد انتظار این پروژه است.
بر اساس این گزارش تاریخ پایان دریافت پیشنهادات 25 بهمن ماه تعیین شده است.


​​