تلفن همراه

اختراع جورج اورولی گوگل برای نظارت بر کودکان

منبع: ایسنا

شرکت گوگل پتنت یک فناوری هوشمند خانگی را به ثبت رسانده است که با استفاده از دوربین و تعدادی حسگر رفتار کودکان را بررسی می کند و هنگام انجام یک رفتار ناشایست توسط کودکان، به آنها تذکر می دهد.

این پتنت که توسط گوگل به ثبت رسیده است، نسل آینده تکنولوژی های هوشمند خانگی است که می توان با استفاده از آن اعضای نافرمان خانواده را با استفاده از دوربین، میکروفن، سنسورهای حرکتی و تصویربرداری حرارتی تحت نظر گرفت.
این اختراع انسان را به یاد شیوه نظارت برادر بزرگ (Big brother) در کتاب 1984 جورج اورول می اندازد
این سیستم خانگی گوگل می تواند در لحظه از اطلاعات استفاده کند.
گوگل همچنین در یک پتنت دیگر، دستگاهی معرفی کرد که به والدین زمان هایی را توصیه می کند که باعث بهبود روابط آنها با فرزندان شان می شود؛ مانند گذراندن زمان بیشتر با فرزندان، به هنگام صرف شام.
این دستگاه هوشمند برای تشخیص رفتارهای ناشایست کودکان، می تواند تنبیه هایی را نیز برای کودکان پیشنهاد دهد. مانند محدودیت استفاده از موبایل با نمایش مدت زمان آن.
همچنین می تواند والدین را از راه دور نیز، از رفتار بد کودک شان آگاه سازد.
سنسورهای مادون قرمز ممکن است دمای بدن را ثبت کنند و این سیستم همچنین می تواند معنی صداهای مختلف از قبیل خنده و گریه را تشخیص دهد.
ممکن است این سیستم برای نظارت بر وضعیت احساسی اعضای خانواده نیزمفید باشد.
گوگل اظهار کرد: ما پتنت های خود را بر اساس ایده هایی که کارکنان ما با آن ها مواجه می شوند به ثبت می رسانیم که بعضی از این پتنت ها در نهایت به محصول تبدیل می شوند و برخی دیگر خیر.
جان سیمپسون مدیر پروژه های تکنولوژی گفت: مدیران گوگل و آمازون در پی آنند تا کاربران تصور کنند که دستیار صوتی گوگل هوم و دستیار صوتی شرکت آمازون اکو برای کمک به آنها تولید شده اند. ولی در واقع، این تکنولوژی ها اطلاعات کاربران و خانواده شان را حتی در خانه های آن ها جاسوسی می کنند.


​​