اینترنت و شبکه

شورای شهر بودجه هوشمندی تهران را کم کرد

منبع: فناوران

در چهل و ششمین جلسه شورا، ردیف های بودجه پیشنهادی شهرداری تهران بررسی شد و درنهایت اعضای شورای شهر به کاهش بودجه هوشمندسازی شهر رای دادند.

مجید فراهانی، رییس کمیته بودجه به تشریح کلیات بودجه ماموریت توسعه مدیریت و هوشمندسازی شهری پرداخت و گفت: در ماموریت توسعه مدیریت هوشمندسازی بخش عمده ای بودجه صرف حقوق و دستمزد، بحث امور پشتیبانی، پرداخت دیون و پژوهش های کاربردی، توسعه خدمات الکترونیکی و شهر الکترونیکی را در خود جای داده است.
فراهانی افزود: کاهش بودجه این بخش با توجه به انقباضی بودن بودجه، کاهش درآمد های بودجه و نیز به دلیل ۱۸۰ میلیارد تومانی که به حمل و نقل عمومی اختصاص پیدا کرد، کسر شده است.
رییس کمیته بودجه گفت: در این بخش آنچه پیشنهاد شهرداری بود رقمی بالغ بر ۶ هزار و ۹۹۲ میلیارد تومان بود که با بررسی های صورت گرفته و با توجه به کاهشی که روز گذشته (۱۸۰ میلیارد تومان) صورت گرفت مجموعا ۲۸۳ میلیارد تومان از لایحه پیشنهادی شهرداری کسر شد که در نهایت بودجه این ماموریت با رقمی حدود  ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و با ۴ درصد کاهش نسبت به بودجه سال قبل رسیدیم.
در ادامه این بحث به دلیل اینکه پیشنهادی مبنی بر کاهش یا افزایش ردیف های این بخش داده نشد، ردیف های پیشنهادی کمیسیون برنامه و بودجه در ماموریت حوزه توسعه مدیریت و هوشمندسازی به تصویب رسید.
البته در ادامه جلسه پیشنهاد کاهش بودجه ساخت و تجهیز مساجد و اماکن مذهبی رد شد. ناهید خداکرمی در جریان بررسی بودجه فرهنگی هنری پیشنهاد داد از ردیف بودجه حمایت از تجهیز مساجد و اماکن مذهبی به ردیف آموزش و ترویج کارآفرینی در راستای حمایت از جوانان و استارت آپ ها اختصاص یابد. این عضو شورای شهر با بیان اینکه ساخت مسجد بسیار حساس است، گفت: متاسفانه هیچ لایحه ای به جوانان و نوجوانان اختصاص داده نشده است. ساخت مسجد امری بسیار حساس است و اگر یک نفر راضی نباشد نمازش دچار مشکل خواهد شد. به نظر من 50 درصد بودجه مسجد باید کاهش یافته و یک ردیف جدا برای توانمندسازی جوانان و نوجوانان اختصاص یابد.
او ادامه داد: این مساله هیچ ردیفی ندارد و بهتر است به جای ساخت مددسرا برای حمایت از معتادان که هیچ کدام ماهیت پیشگیری ندارند، ردیف های بودجه ای در راستای پیشگیری از اعتیاد درنظر بگیریم. باتوجه به وجود فرهنگ وقف و خیریه در کشور ما به نظر من مردم برای ساخت مساجد و اماکن مذهبی کمک می کنند، بگذارید مردم کارشان را کرده و حمایت از جوانان و استارت آپ ها را در اولویت قرار دهیم. در نهایت خداکرمی پس از استماع نظرات مخالف و موافق پیشنهاد خود را پس گرفت. 


​​