بازار سرمایه

رییس فدراسیون واردات: دولت از غافلگیری تجار با افزایش نرخ ارز بپرهیزد

منبع: فارس

رییس فدراسیون واردات گفت: نوسان نرخ ارز، مانع بزرگ در مسیر جذب سرمایه است و سیاست گذاری هایی را که تا دیروز برای هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد و شناسنامه دار صورت گرفته بود، نافرجام می سازد.

فرهاد احتشام‎زاد گفت: سیاست گذاری در حوزه تجارت خارجی در شرایطی که مولفه های اقتصادی پایدار نباشند، بی معنا و نافرجام است.رییس فدراسیون واردات افزود: سیاست گذاری ها زمانی اثربخش خواهد بود که اقتصاد قابل پیش بینی باشد و بنگاه های اقتصادی بتوانند حداقل برای یک بازه شش ماهه، برنامه مالی و پولی خود را نظم دهند.به گفته وی، نوسانات نرخ ارز وضعیت بنگاه های اقتصادی، به ویژه بنگاه های بخش خصوصی را آن چنان ملتهب ساخته که اولویت بندی سرمایه گذاران را تحت الشعاع قرار داده است.احتشام زاد اظهار داشت: اگر دولت به دنبال ایجاد اشتغال و چاره اندیشی برای بحران بیکاری است، اگر دولت به دنبال مبارزه با رانت و فساد اقتصادی، توسعه بخش های زیربنایی، توسعه بخش خصوصی و کوچک سازی دولت است، ضرورت دارد نظام ارزی کشور را منضبط و قابل پیش بینی کرده و از غافلگیر کردن تجار و سایر فعالان اقتصادی پرهیز کند.وی گفت: با افزایش نرخ ارز، هزینه هایی که واردکنندگان برای تسویه حساب دیون ارزی خود باید پرداخت کنند و همچنین هزینه های حمل و عوارض افزایش پیدا کرده و حتی ممکن است این افزایش هزینه ها منجر به ورشکستگی بنگاه های فعال در این حوزه شود. 


​​