فناوری

هوش مصنوعی انسان را نجات خواهد داد

منبع: فناوران

ایان پیرسون، یک متخصص و پیشرو در شرکت «فیوچریزن»، ادعا می کند که انسان ها برای ادامه بقای خود مجبور خواهند شد که با ماشین ها ترکیب شوند.

پیرسون می گوید: حقیقت این است که هوش مصنوعی می تواند فراتر از انسان برود و میلیاردها بار هوشمندتر از انسان شود. بنابراین نیاز داریم که مطمئن شویم راه فراری داریم. پیرسون ادعا می کند که انسان می تواند از رستاخیز ماشین ها جان سالم به در ببرد. وی می گوید بشر می تواند بین مغز خود و هوش مصنوعی ارتباط برقرار کند تا از بهره هوشی یکسانی بهره ببرد. پیرسون در این باره گفت: فکر نمی کنم که توسعه کامپیوترهای ابرانسانی کار درستی باشد؛ باید ابتدا راه ارتباطی مستقیمی به مغز انسان پیدا کنیم و بعد به توسعه تکنولوژی های فوق هوشمند بپردازیم. انتقادهای پیرسون مستقیما به آنتونی لواندوسکی، مهندس سابق گوگل و اوبر، اشاره دارد که چندی پیش اولین کلیسا برای پرستش یک موجود هوش مصنوعی را تشکیل داد. این آیین که با نام «راهی به آینده» نام دارد، ادعا می کند گونه ما با پیروی از دستورالعمل های یک روبات که میلیون ها بار هوشمندتر از انسان است، می تواند خود را بهبود بخشد. این دین جدید علاوه بر کتاب راهنمایی به نام «کتابچه راهنما»، آئین ها و محل خاصی برای پرستش دارد. لواندوسکی نیز ادعا می کند که خدای روباتی او میلیون ها بار هوشمندتر از انسان است.


​​