لبه تکنولوژی

مشارکت بخش خصوصی در فرآیند قانونگذاری با پارلمان مجازی ایران

منبع: فناوران

وب سایت پارلمان مجازی ایران با هدف مشارکت گروه های ذی نفع در فرایند قانونگذاری کشور از طریق مجلس شورای اسلامی راه اندازی شد.

این وب سایت به صورت سامانه ای تعاملی طراحی شده و مهم ترین طرح ها و لوایح مطرح در مجلس شورای اسلامی را در معرض قضاوت و اظهارنظر صاحب نظران قرار می دهد. گروه های مختلف از جمله فعالان بخش خصوصی می توانند با مراجعه به این وب سایت نظرات خود را درباره طرح ها و لوایحی که در صحن یا کمیسیون های مختلف مجلس در حال بررسی است به نمایندگان اعلام کنند. لوایح مهم تاثیرگذار بر فعالیت بخش خصوصی از جمله «لایحه مالیات بر ارزش افزوده» برای اظهارنظر در وب سایت پارلمان مجازی ایران ارایه شده است.در این وب سایت، ذیل هر ماده یا تبصره امکان اظهارنظر سریع به صورت «موافق»، «ممتنع» و «مخالف» و اظهارنظر تفصیلی فراهم شده است. همچنین اگر ماده یا تبصره مورد نظر را مغایر با یکی از اصول قانون اساسی بدانید، با انتخاب گزینه «اخطار قانون اساسی» امکان ثبت تذکر وجود دارد.
این وب سایت در آدرس ir–vp.ir قابل دسترسی است.


​​