اپراتورها

مهندس صدری: ثبت بیش از 44میلیون تماس با سامانه های پاسخگویی شرکت مخابرات ایران به صورت ماهانه

منبع: مخابرات

مهندس صدری با اعلام فراهم شدن امکان برقراری تماس با سامانه2020 در سراسر کشور گفت : ماهانه به صورت میانگین بیش از 44میلیون تماس با سامانه های پاسخگویی شرکت مخابرات ایران، برقرار و پیگیری می شود.

سیدمجید صدری با بیان این مطلب گفت: از این پس مشتریان اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات ایران در سراسر کشور تنها با شماره گیری کد منطقه به همراه شماره 2020 می توانند از سامانه فروش و پشتیبانی اینترنت پرسرعت استفاده و بهره برداری کنند.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: با این امکان، در صورت خارج بودن از منطقه مخابراتی مربوطه نیز می توان با سامانه 2020 ارتباط برقرار کرد.

وی افزود: هم اکنون سامانه 2020 به صورت شبانه روزی پاسخگوی 2میلیون و500 هزارتماس به صورت ماهیانه وسامانه 2010 که سامانه پاسخگویی مشتریان تجاری شرکت مخابرات ایران می باشد، پاسخگوی 15هزار تماس در طی ماه است.

صدری خاطرنشان کرد: سامانه پاسخگویی شرکت ارتباطات سیار ایران با شماره 9990 به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به مسایل و موارد مطروحه مشتریان در بخش ارتباطات سیار است که هم اکنون به صورت میانگین در طی یک ماه پاسخگوی 4میلیون و500 هزار تماس است.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه سامانه پاسخگویی 118به عنوان قدیمی ترین سامانه پاسخگویی شرکت مخابرات ایران ماهانه پاسخگوی 37 میلیون تماس از سوی شهروندان در سراسر کشور است افزود: تمامی سامانه های پاسخگویی شرکت مخابرات ایران همواره رصد وپایش و بهینه سازی شده و در این راستا تدوین SLAو نحوه پاسخگویی ، اصلاح سیستم ها ، گزارش گیری متمرکز و آموزش مستمر کارکنان به صورت پیوسته در حال انجام است.

صدری در پایان گفت: رویکرد مجموعه مخابرات ایران در بحث پاسخگویی، متمرکزسازی سیستمها ، ارائه ارزیابی های مبتنی برSLA و در نهایت تمرکز و تجمیع تمام مراکز پاسخگویی است.


​​