تلفن همراه

هیات رئیسه کمیته فرعی متناظر ISO/IEC JTC1 SC41 در کشور با موضوع «اینترنت اشیاء و فناوری‌های مرتبط» انتخاب شد

منبع: Iotacademy

در روز یکشنبه ۹۶/۱۱/۲۹ هیات رئیسه کمیته فرعی متناظر ISO/IEC JTC1 SC41 در کشور که موضوع آن «اینترنت اشیاء و فناوری‌های مرتبط» است، از طریق برگزاری انتخابات در محل سازمان ملی استاندارد ایران انتخاب گردید.

در این نشست بعد از معرفی کاندیداها و رای‌گیری به عمل آمده، فرزاد ابراهیمی به عنوان رئیس کمیته، محمد آزادنیا به عنوان دبیر کمیته و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان دبیرخانه انتخاب گردیدند.
لازم به ذکر است که فرزاد ابراهیمی رئیس آکادمی اینترنت اشیاء، قائم مقام کمیسیون IoT و Big Data سازمان نظام صنفی رایانه‌‌ای استان تهران و عضو هیات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات است و محمد آزادنیا عضو هیات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و سرپرست آزمایشگاه فناوری اطلاعات این پژوهشگاه می‌باشد.

لازم به توضیح است که ISO/IEC JTC1 SC41 وظیفه تدوین استانداردهای بین‌المللی در حوزه اینترنت اشیاء و تکنولوژی‌های وابسته را برعهده دارد و تشکیل کمیته فرعی متناظر آن در کشور این فرصت را فراهم می‌نماید که در زمان تدوین استانداردهای بین‌المللی حوزه‌ی اینترنت اشیاء در سطح بین‌المللی مشارکت داشته و نقطه نظرات کشور ایران نیز در این استانداردها لحاظ گردد.


​​