لبه تکنولوژی

تاسیس مرکز درمانی خاص اپل برای کارمندانش

منبع: مهر

شرکت اپل برای کارمندان خود در دفتر مرکزی و دیگر ادارات وابسته مرکز پزشکی و درمانی اختصاصی تاسیس می کند. این مرکز از بهار آغاز به کار خواهد کرد.

مرکز یادشده در قالب کلینیک هایی موسوم به AC Wellness تاسیس می شود که تنها کارکنان و اعضای خانواده کارمندان اپل می توانند از خدمات آنها استفاده کنند.

قرار است در مرحله اول راه اندازی این مرکز درمانی دو پزشک، یک مشاور رفتاردرمانی، یک مربی تمرینات ورزشی و تعدادی متخصص دیگر در آن مشغول به کار شوند.

کلینیک های این مجمومه در سانتاکلارا و در محوطه موسوم به اپل پارک تاسیس خواهند شد که دفتر مرکزی شرکت اپل محسوب می شود.

این اولین بار نیست که یک شرکت فناوری در امریکا برای سهولت در رسیدگی به وضعیت بهداشتی و درمانی کارمندان خود کلینیک های تخصصی تاسیس می کند. در ژانویه گذشته آمازون، جی پی مورگان و برک شایر هتوی تصمیم گرفتند با همکاری یکدیگر یک مرکز درمانی مجهز برای استفاده کارمندان خود تاسیس کنند.


​​