فناوری اطلاعات

اعلام نتایج پنجمین دوره انتخابات شورای مرکزی نصر کشور/ اثنی عشری یک گام به ریاست نصر کشور نزدیک تر شد

منبع: فناوران
دوازدهمین نشست هیات عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور پنج شنبه 10 اسفندماه در هتل اسپیناس خلیج فارس با حضور اکثریت اعضا برگزار شد و با برگزاری انتخابات ۲۳ نفر عضو اصلی و ۹ نفر عضو علی البدل برای شورای مرکزی پنجم انتخاب شدند.
نشست هیات عمومی با سخنرانی ناصرعلی سعادت رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور آغاز و پس از آن با استقرار هیات رییسه، محمد اطرج خزانه دار سازمان به ارایه گزارش صورت مالی پرداخت. پس از ارایه گزارش صورت های مالی و گزارش بازرس حضار به طرح سوال پرداختند و سپس با اکثریت آرا تصویب شد.
در ادامه علی موسوی بازرس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور نیز به ارایه گزارش خود در دوازدهمین نشست هیات عمومی پرداخت و روزنامه فناوران اطلاعات نیز با رای اکثریت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار معرفی شد.
در ادامه مراسم اعضای دبیرخانه و همچنین اعضای شورای مرکزی دوره چهارم سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور مورد تقدیر و تشکر قرار گرفتند.
پس از پایان کار هیات عمومی ۵۱ نفر کاندیدای انتخابات شورای مرکزی شدند که 11 نفر از آنها انصراف دادند. این  40 نفر در مدت زمانی یکسان با قرار گرفتن پشت تریبون به معرفی خود پرداختند که از مجموع ۲۶۶ برگه رای، ۲۴۴ رای به صندوق انداخته شد.
پس از شمارش آرا، اسامی منتخبان شورای مرکزی پنجمین دوره سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور اعلام شد.
از شاخه شرکت ها؛ محمدباقر اثنی عشری با ۲۲۰ رای، حسن هاشمی ۲۰۱ رای، محمد اطرج  ۲۰۱ رای، خوارزمی  ۲۰۰ رای، آیت اللهی ۱۹۹ رای، تائب ۱۹۰ رای، پاکیزه خو ۱۵۷ رای، رضا کرمی ۱۴۵ رای، نیک نفس ۱۴۵ رای، حدادی ۱۴۵ رای، آشوری ۱۴۵ رای، شوری زاده ۱۴۵ رای، آذین ۱۴۴ رای، جمشیدی جم ۱۴۴ رای، صفایی ۱۴۴ رای، (علی البدل) صادق صفر بیگی ۱۲۳ رای،(علی البدل) الهام رحمانی ۱۲۳ رای، (علی البدل) مصطفی واحدی زاده  ۱۱۹ رای، (علی البدل) مجید آواژ  ۲۴ رای و (علی البدل) رضا قلندرلکی سلطانی ۳ رای به عنوان عضو اصلی و علی البدل انتخاب شدند.
از شاخه فروشگاه ها نیز رمدانی با ۱۷۴ رای، مهرتاش ۱۶۵ رای، توسلی ۱۴۹ رای، حسن آبادی ۱۳۱ رای، هدایت فر ۱۲۰ رای، (علی البدل) رضا رهبری ۷۴ رای و (علی البدل) علی اصغر زلفی گل ۶۹ رای انتخاب شدند.
کوروش بخشی کیادهی با ۱۵۷ رای و مسعود یک کلامی با ۶۰ رای به عنوان بازرس و ایرج لایق خیرآبادی با ۱۹۴ رای، یعقوبی ۱۶۹ رای، بنی جمالی ۱۴۶ رای و (علی البدل) رضا رحیمی ۱۳۶ رای به عنوان مشاور انتخاب شدند.
 

​​