فناوری اطلاعات

امضای تفاهم نامه ۸۰ میلیارد ریالی صندوق نوآوری و شکوفایی

منبع: دنیای اقتصاد
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی و استاندار هرمزگان در حضور دکتر روحانی رئیس‌جمهوری، تفاهم نامه ایجاد صندوق پژوهش و فناوری در استان هرمزگان را به امضا رساندند.
به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، بر اساس تفاهم نامه یاد شده مقرر شد، سرمایه اولیه صندوق پژوهش و فناوری هرمزگان ۸۰ میلیارد ریال به صورت مساوی با رعایت حداکثر سهام ۴۹ درصدی از سوی هر یک از طرفین و نیز تامین حداقل دو درصد باقیمانده سهام از طریق مشارکت دادن بخش خصوصی استان هرمزگان در صندوق مزبور تامین شود. یادآور می‌شود بیش از سی و دو صندوق پژوهش و فناوری از دبیرخانه صندوق پژوهش و فناوری که محل آن در صندوق نوآوری و شکوفایی مستقر است، اخذ مجوز کرده‌اند. این صندوق‌ها در سراسر کشور عهده دار ارائه خدمات تامین مالی به شرکت‌های دانش بنیان هستند و ریاست دبیرخانه صندوق‌های پژوهش و فناوری بر عهده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری است.
 

​​