فناوری اطلاعات

تعیین اعضای شورای راهبری مرکز داوری نصر تهران

منبع: فناوران
رییس هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران طی احکامی، ترکیب انتخابی اعضای شورای راهبری مرکز داوری این سازمان را تایید کرد.
براساس مصوبه اولین جلسه اعضای شورای راهبری مرکز داوری، حسین سرتیپی به عنوان رییس مرکز داوری، مهرداد ذولفقاریان به عنوان قایم مقام، محمدرضا کریمی به عنوان دبیر و رضا حیدری و علی موسوی به عنوان اعضای مرکز داوری سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران انتخاب شدند.
مطابق شیوه نامه تشکیل مرکز داوری سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، احکام انتخاب این اعضا پس از تایید و مصوبه اعضای هیات مدیره سازمان، از سوی محمدباقر اثنی عشری، رییس هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران صادر و اعضای شورای راهبری مرکز داوری سازمان به مدت سه سال در این سمت منصوب شدند.
مرکز داوری سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران یک مرجع داوری تخصصی است که با هدف رسیدگی و حل اختلاف قراردادهای تجاری تشکیل شده است. این مرکز  می‎تواند به صورت تخصصی و در کوتاه‎ترین زمان ممکن به اختلافات طرفین رسیدگی 
کند.
بر این اساس طرفین قراردادها می‎توانند برای حل هرگونه اختلاف و مشکلات قراردادی خود با اطمینان خاطر به این مرجع کارشناسی مراجعه کنند؛ مشروط بر اینکه طرفین در بند حل اختلاف قراردادهای خود، مرکز داوری سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران را به عنوان داور معرفی کنند.
مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، رای مرکز داوری سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران مانند سایر مراکز داوری، قطعی و از طریق مراجع قضایی لازم الاجراست.
 

​​