لبه تکنولوژی

کنترل خطوط انتقال برق فشار قوی به روبات ها محول شد

منبع: مهر
با ساخت روبات تازه ای به نام لاین رنجر، دیگر نیازی به کنترل وضعیت خطوط انتقال برق فشار قوی توسط نیروی انسانی نیست و این کار خطرناک نیز به ماشین های هوشمند محول شد.
در سال های گذشته روبات های زیادی برای انجام امور خطرناک ساخته شده اند که از جمله آنها می توان به روبات های کنترل کننده اتصال پل ها اشاره کرد. حال روبات لاین رنجر به طور تخصصی وضعیت خطوط انتقال نیرو را در نقاط دورافتاده کنترل کرده و وضعیت خطوط انتقال برق فشار قوی را بررسی می کند. این روبات که توسط شرکت کانادایی هیدرو – کبک ساخته شده برای انجام وظایف خود به کابل های برق فشار قوی چسبانده می شود و از یک ساز و کار هوشمند برای عبور از موانع پیش رو در کابل های برق استفاده می کند. روبات یادشده می تواند هر روز حدود ۱۹ کیلومتر از کابل های برق فشار قوی را بررسی کرده و قطعی یا نقص های احتمالی را در آنها گزارش دهد. 
 

​​