تلفن همراه

3 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

 
 
 
 
 
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید زارعی، پاسداران و دکتر حسابی از تاریخ 26 فروردین ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید زارعی با پیش شماره های 4410 الی 4417، 4494 و 4495 در محدوده اتوبان حکیم، سازمان برنامه شمالی، بلوار شقایق و آیت اله کاشانی، در مرکز مخابرات پاسداران با پیش شماره های 2254 الی 2259 و 2276 الی 2279 و 2665 در محدوده خیابان های گلستان چهارم و پنجم ،   بنی فاطمه و ساقدوش و در مرکز مخابرات دکتر حسابی با پیش شماره های 6510 الی 6512، 6514 الی 6517، 6519، 6559، 6539 و 3961 در محدوده مرکز به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 
 
 

​​