فناوری اطلاعات

تعیین فهرست پروژه های اولویت دار دولت الکترونیک با تصویب دولت

با تصویب دولت، فهرست پروژه­ های ملی اولویت­‌دار توسعه دولت الکترونیک تعیین شد.
 
فهرست مذکور شامل نام پروژه، عنوان لاتین، دستگاه متولی، تعداد خدمات و زیر خدمات مرتبط با هر یک از آنها و فهرست خدمات یادشده است.
 
هیئت وزیران همچنین دستگاه­ های اجرایی متولی پروژه ­های اولویت دار را مکلف کرد ظرف یک ماه برنامه اجرایی پروژه­ های مذکور را شامل اقدامات اجرایی، اهداف و شاخص ­های ماهانه به همراه کاربرگ تکمیل شده شناسنامه پروژه های ملی توسعه الکترونیک، به کمیسیون توسعه دولت  الکترونیک اعلام کنند.  

​​