فناوری اطلاعات

تعرفه واردات نوت‌بوک کاهش یافت

جدول حقوق گمرکی و سود بازرگانی سال 1397 از سوی معاون اول رییس جمهور اعلام شد و تعرفه وارات نوت‌بوک به 5 درصد کاهش یافت.
 
Notebook.jpg

​​