رگولاتوری

واکنش وزیر ارتباطات به استفاده از القاب تملق آمیز: دست من کجایش مبارک است؟

آذری جهرمی وزیر ارتباطات به استفاده از القاب تملق آمیز برای مسئولان واکنش نشان داد: دست من کجایش مبارک است؟ مقام من کجا عالی‌است؟ ببینید:

 


​​