رگولاتوری

سامانه پایش سطح توسعه یافتگی استان ها راه افتاد

سامانه پایش سطح توسعه یافتگی استان ها و داشبورد مدیریتی در وزارت کشور افتتاح شد.
 
هوشنگ خندان دل مشاور برنامه ريزي وزير كشور گفت: در سامانه پايش سطح توسعه يافتگي استان ها با بكارگيري حدود 550 قلم آماري در 8 محور اصلي و محاسبه شاخص هاي مؤثر در توسعه، تلاش مي شود تا به صورت مستمر وضعيت استان ها پايش شود.
خندان دل افزود: نحوه تغيير مقادير اقلام آماري مذكور به صورت مستمر دريافت و توسط سامانه اي كه به همين منظور در وزارت كشور راه اندازي شده است جمع آوري و منجر به تهيه گزارشات وضعيت توسعه در استان ها مي شود.
معاون سابق هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور گفت: مقادير برخي از اين اقلام آماري به صورت فصلي و برخي در 6 ماه و برخي هرسال يكبار گزارش خواهد شد. به علاوه نحوه پيشرفت مجموعه فعاليت هايي كه در وزارت كشور و به سبب الزامات اسناد بالادستی نظير برنامه ششم و يا برنامه هاي دولت و از اين قبيل در دستور كار سال 97 قرار گرفته است از طريق سامانه ديگري به طور مستمر پيگيري شده و عملكرد استانداري ها و معاونت ها و مراكز وابسته به وزارت كشور مورد پايش قرار مي گيرد.
خندان دل گفت: نتايج به دست آمده مرتبا مورد ارزيابي مديريت قرار خواهد گرفت.
امير شجاعان ریيس مركز توسعه دولت الكترونيكی، فناوري اطلاعات و آمار وزارت كشور نیز گفت: اقلام آماري در سطح استان و در سطح شهرستان بر اساس آنچه كه مورد تاييد شوراها هستند، در فرم صورتجلسه دستي تنظيم و به امضاي ریيس و دبير شورا مي رسد. سپس اطلاعات بر اساس فرمول هاي پيش بيني شده محاسبه  و  شاخص ها ساخته خواهد شد كه از اين طريق قابليت پايش و كنترل را پيدا خواهند كرد.
وي درباره سامانه داشبورد مديريتي نيز گفت: موضوع داشبورد پايش اهداف، برنامه ها و فعاليت هاست و در اين مدل، ارزيابي بر اساس شاخص نيست، بلكه مدل مدیریت نمونه ای دنبال مي كنيم. يعني اهداف، برنامه ها و فعاليت ها در مجموعه وزارت كشور ازسوی معاونت ها و مراكز تعيين شده است مورد پايش قرار مي گيرد كه بخشي از آنها در سطح ستاد وزارت كشور و بخش ديگر در سطح استان ها مورد ارزيابي  قرار خواهد گرفت.

​​