فناوری اطلاعات

دانشگاه خوارزمی به دستگاه «ثبت فعالیت های الکتریکی مغز» مجهز شد

منبع: ایسنا
آزمایشگاه علوم شناختی دانشگاه خوارزمی به دستگاه «الکتروانسفالوگرام» ۶۴ کاناله ( ثبت فعالیت های الکتریکی مغز) مجهز شد.
تمرکز بر تربیت و توسعه نیروی انسانی متخصص و همچنین تجهیز آزمایشگاه ها و آماده سازی ابزارها و زیرساخت های مورد نیاز حوزه علوم شناختی در مراکز علمی و تخصصی  ضرورتی انکار ناپذیر در راهبردهای علمی ستاد علوم شناختی قلمداد می شود.
 
ستاد توسعه علوم شناختی می کوشد با فراهم کردن زمینه های حمایتی، فرصت های مطالعاتی و تحقیقاتی وسیع تری را برای دانشجویان، اساتید و متخصصان در حوزه های علوم شناختی فراهم آورد و گامی عملی در امر تربیت کارشناسان آزمایشگاه  برداشته شود.
 
به اعتقاد مدیران ارشد ستاد علوم شناختی  توان مندی در تامین زیرساخت‌ها و ابزارهای مورد نیاز ارائه‌کنندگان خدمات شناختی یکی از الزامات موفقیت برنامه‌های توسعه و تعالی ارائه خدمات شناختی در کشور محسوب می شود.
 
کمک به ارتقای امنیت ملی با استفاده از علوم و فناوری‌های شناختی در عرصه‌های ملی و بین‌المللی، یکی از اولویت‌های جدی ستاد است و به واسطه حمایت های ستاد علوم شناختی، بسیاری از تجهیزات و امکانات مورد نیاز طرح های تحقیقاتی و علمی در داخل کشور ساخته و تامین شده و تلاش های گسترده در این زمینه همچنان ادامه دارد.

​​