فناوری اطلاعات

موضع گیری توییتری وزیر ارتباطات در خصوص صدور حکم فیلتر تلگرام

وزیر ارتباطات با انتشار سلسله توییت هایی در مورد صدور حکم قضایی فیلتر تلگرام موضع گیری کرد.
 
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، جهرمی در نخستین توییت خود در این زمینه نوشته است: دسترسی شهروندان به منابع اطلاعات، توقف ناپذير است؛ هر چند استفاده از يك نرم‌افزار متوقف شود. نرم افزارهای بديل، شناسايی و جريان آزاد اطلاعات، مجدداً فعال و در گردش خواهد بود. اين خاصيت و لازمه‌ی دسترسی آزاد به اطلاعات در عصر ارتباطات است.
 
وزیر ارتباطات در توییت های بعدی خود ادامه داده: فناوری، به خودی خود، نه مجرم است نه مفسد و نه منحرف؛ اين ⁧بشر ⁩ است كه با استفاده نادرست از آن، جرم يا فساد در فضای زندگی مجازی را ترویج می‌کند؛ چندان كه در فضاي واقعی نيز چنين می‌كند كه امريست گريزناپذير و علی حده.
 
به گفته وزیر ارتباطات: توسعه فناوری نيز پيوسته و توقف ناپذیر است، چرا که مكث در اين مسير پرجنب و جوشِ لايتناهی، آنهم در روزگار سرعت تكنولوژی، بس سخت و مستصعب است و خود تحريمی از دنياي نوين عقب‌ماندگی را به‌دنبال خواهد داشت
 
جهرمی تاکید کرد: سیاستگذاری برای رسانه‌های نوین و به رسمیت شناختن آنها در جهت پاسداشت حقوق شهروندان، نيازمند اقدامی عاجل است كه تعارض کشور با شبکه‌های اجتماعی را کاهش و باعث وحدت عمومی و مانع سلب اعتماد خواهد شد
 
وزیر ارتباطات در آخرین توییت خود در این سلسله توییت ها نوشت: در این میان نباید از عدم وجود استانداردی جهانی برای حفظ حاکمیت کشورها در نرم افزارهای فضای مجازی گذشت، این تعارضی است که برای اکثر کشورها وجود دارد. زمانی که  مقررات کشورها محترم شمرده نشود، عکس العمل حاکمیتها امری غیرطبیعی و غیرمعقول نمی‌نماید.

​​